Tender Notice of BHEL for Supply and I&C of 5.5MVA Inverter Transformers for 75MW SPV Plant at Dhuvaran & 100MW SPV Plant at Raghanesda for GSECL at Gujarat Tender Notice of BHEL for Supply and I&C of 5.5MVA Inverter Transformers for 75MW SPV Plant at Dhuvaran & 100MW SPV Plant at Raghanesda for GSECL at Gujarat

Tender Notice of BHEL for Supply and I&C of 5.5MVA Inverter Transformers for 75MW SPV Plant at Dhuvaran & 100MW SPV Plant at Raghanesda for GSECL at Gujarat

بازدید کشتی های نیروی دریایی هند ازبندرعباس، ایران

دو کشتی جنگی نیروی دریایی هند، آی ان اس بتوا و آی ان اس بیز، از تاریخ 06 الی 10 شهریور 1394 به عنوان سفیر حسن نیت جهت تعمیق روابط دو جانبه میان دو کشورمشغول بازدید از بندر عباس خواهند بود. این کشتی ها تعاملات مختلفی را با همتایانشان در نیروی دریایی ایران از قبیل تمرینات مشترک به انجام خواهند رساند.فعالیتهای آموزشی و ورزشی میان دو نیروی دریایی جزو برنامه این دیدار خواهد بود. این دیدار فصل نوینی به روابط دوستانه و همکاریهای دفاعی میان دو کشور ایران و هند خواهد افزود.

ناوشکن های موشک انداز آی ان اس بیتوا و آی ان اس بیز از کلاس ناوشکن های براهما پوترا بصورت بومی طراحی و تولید شده اند . طول این کشتی ها 125 متر است و قادر به حمل 3600 تن می باشند. این ناوشکن ها با بیشینه سرعت 30 گره دریایی می توانند در فواصل طولانی به اجرای عملیات بپردازند. این ناوشکنها مجهز به حسگر های روزآمد، مجموعه چشمگیری از سلاح ها، شامل موشکهای سطح به سطح برد بلند و سامانه های ضد موشکی می باشند. حضور هلیکوپتر چند ماموریتی سی کینگ بر عرشه این ناوشکن ها توانایی های این ناوشکن ها را به شکل موثری تقویت نموده است.

تضمین فضایی امن و با ثبات در داخل ، در کشورهای همسایه و فراتر از آن در کل منطقه بعنوان زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی هدف دولت هند بوده است. نیروی دریایی هند علاوه بر مسئولیت تامین امنیت ، خود را متعهد به این اهداف می داند و در جهت کمک به اهداف انساندوستانه، توسعه ظرفیتها و تقویت توانایی ها یش برای یاری به دوستان در زمان نیاز گام برداشته است.

پیشینه ایی صد ها سال روابط میان ایران و هند سبب ساز اشتراکات فراوان زبانی، فرهنگی و سنتی گردیده است. روابط امروز این دو کشور نیز در سایه همکاریهای تجاری، انرژی ، زیر ساختی و آموزشی قابل توصیف است و به این ترتیب روابط نزدیک سنتی میان دو کشور را تبادلات فرهنگی مداوم، تعاملات تجاری و ملاقات و بازدید های سطح بالا میان مسئولین دو کشور بیش از پیش تقویت نموده است. در این میان همکاری جهت تامین امنیت دریایی میان دو کشور از اهمیت خاصی برخوردار است.

کشتی های هندی بیش از ده سال فعالیت موفق درنیروی دریایی هند را در کارنامه خود دارند. هم اکنون فرماندهی آی ان اس بتوا بر عهده ناخدا کی ام راما کریشنا می باشد و ناوشکن آی ان اس بیز تحت فرماندهی ناخدا دیپاک باهتیا به انجام وظیفه می پردازد.